Bezpieczeństwo to najważniejszy proces budowy maszyn, urządzeń i stanowisk pracy. Naszym celem jest poprawa istniejących systemów oraz budowa nowych rozwiązań.

  • Ocena ryzyka w bezpieczeństwie maszyn
  • Budowa
  • Propozycja działań i rozwiązań minimalizujących ryzyko
  • Wdrożenie techniczne